Наем на транспортна техника

Докарване на строителни материали

Транспорт на строителни материали в София и областта

Всяко строителство е много сложен процес, който се състои не само от много етапи на работа, но и е свързан с решаването на различни проблеми, един от които е доставката на строителни материали до мястото на работа. За всеки вид строителни материали е необходимо да се използва определена техника, която ще помогне да се извърши товаренето и разтоварването на материала, както и транспортирането му.

Ние предлагаме услуга за докарване на строителни материали в София и областта. Създаваме всички условия, така че всеки наш клиент да бъде доволен, за което подхождаме индивидуално към изпълнението на всяка поръчка, като подбираме необходимото оборудване за това, което ще ни позволи да доставим стоката невредима до местоназначението без проблеми.

Цената за докарване на строителни материали се формира въз основа на спецификата на превозвания товар, разстоянието, времето за наемане на превозното средство, видът на превозното средство, използвано за транспортиране на материалите, допълнителното поръчване на товаро-разтоварни работи.

Разполагаме със собствен парк от различно специално оборудване, което ни позволява да доставяме:

Насипни материали (камък, пясък, чакъл, асфалт и др.);
Стоманени конструкции и стоманобетонни материали (рамки, порти, колони, тръби и др.);
Тухли, газо-желязо-пеноблокове, бетонни плочи, керемиди;
Дървен материал (греди, дъски, осб плоскости).
Бетон, хоросан;
Галерия
Ценоразпис

Докарване на строителни материали

Условията за доставка на поръчката се договарят с всеки клиент индивидуално, в зависимост от отдалечеността на обекта. Винаги доставяме всички видове строителни материали възможно най-бързо.

други услуги